ES UN ARBOL

(Galicia)

Rock absurdo.

Es Un Árbol é rock absurdo, tres de cada catro dentistas recoméndano, é adecuado para curacións reiki, vendimias de pasas, actos electorais, reunións do club Bilderberg… Úsase como mantra nalgunhas culturas, noutras somos enemigos da fe ou do propio estado. Es Un Árbol renova a túa flora intestinal, tres cuartas partes dos cartos que ganan invírteno na proteción dos arrecifes de coral de Micronesia. Cada vez que compras un disco de Es Un Árbol nace un oso panda.